Adverbs

English to Filipino Translations

Learn some Filipino or Tagalog adverbs (Pang-abay). All words are translated to audio and text.

An adverb is a word that modifies a verb, adjective, another adverb, determiner, noun phrase, clause, or sentence. Adverbs typically express manner, place, time, frequency, degree, level of certainty, etc., answering questions such as how?, in what way?, when?, where?, and to what extent?. This function is called the adverbial function, and may be realised by single words (adverbs) or by multi-word expressions (adverbial phrases and adverbial clauses). (Wikipedia)

AdverbsMga Pang-abay
Adverbs of TimeMga pang-abay na Oras
agonakaraan
alreadyna
immediatelykaagad
last nightkagabi
latelykanina lang
latermamaya
next weeksusunod na linggo
nowngayon
recentlykamakailan lang
right nowsa ngayon
soonmaaga
stillpa rin
thenpagkatapos
this morningkaninang umaga
todayngayon
tomorrowbukas
tonightngayong gabi
yesterdaykahapon
yetpa
Adverbs of PlaceMga Pang-abay na lugar
anywherekahit saan
awaymalayo
everywheresa lahat ng dako
heredito
hometahanan
inloob
nowherewala kahit saan
outlabas
over theresa dako roon
theredoon
Adverbs of MannerMga Pang-abay na Paraan
absolutelywalang pasubali
almosthalos
alonenag-iisa
barelybahagya
carefullypagbutihin
fastmabilis
hardmahirap
hardlyparang hindi
mostlykaramihan
quicklymabilis
quitelubos
reallytunay
slowlydahan-dahan
togethersama-sama
verysobra
wellmabuti
Adverbs of FrequencyMga Pang-abay na Dalas
pretty muchmadalas
alwayslagi
neverhindi kailanman
occasionallypaminsan-minsan
often / frequentlymadalas
rarelymadalang
seldombihira
sometimeskung minsan
usuallykaraniwan
Examples Mga Halimbawa
I go to library sometimes.Pumupunta ako sa silid-aklatan minsan. (minsan)
I alreay read the book.Nabasa ko na iyong libro. (na)
She is visiting now.Bumibisita siya ngayon. (ngayon)
Next week will be her birthday.Sa susunod na linggo ang kanyang kaarawan. (susunod na linggo)
We went yesterday.Bumisita kami kahapon. (kahapon)
I am alone right now.Nag-iisa ako sa ngayon. (ngayon)
She visited us recently.Bumisita siya kamakailan lang. (kamakailan lang)
Our farm is over there.Sa dako roon ang bukid namin. (dako roon)
The is flood everywhere.Mayroon baha sa lahat ng dako. (lahat ng dako)
Look at it carefully.Tingnan mo ng mabuti. (mabuti)
I will never eat fish sauce.Hindi ako kakain ng patis kailanman. (kailanman)

 

 

See adverbs in Ilocano.

>>> Read more personal stories (blog) about the Filipino Culture while you learn the basics of the Tagalog and Ilocano Language.

Other Lessons: Learn Tagalog; Tagalog Video Lessons

Do you need Free Translations? 

Submit your text to FREE HUMAN TRANSLATIONS.

Do you want to be a Contributor?