Bagong pag-asa, bagong desisyon. Huwag mong kalimutang gawin ang pagbabago. Kumpletuhin mo para, tumpak di ba!

Bagong pag-asa, bagong desisyon. Huwag mong kalimutang gawin ang pagbabago. Kumpletuhin mo para, tumpak di ba!

Bagong pag-asa, bagong desisyon. Huwag mong kalimutang gawin ang pagbabago. Kumpletuhin mo para, tumpak di ba! – New Year, new decision. Don’t forget to change. You have to do it all, that makes a perfect change!