English Tagalog Audio

void

void adjective walang laman walang halaga walang bisa noun kawalang laman verb pawalang bisa pawalang kabuluhan DJIMhttp://learnfilipino.org