unless

unless – conjunction, preposition maliban sa maliban kung maliban na lamang kung kung hindi habang hindi hangga’t liban sa