adjective

equal

equal adjective magkatulad magkapantay magkapareho noun pareho pantay katulad katimbang verb pagpatasin pagparehoin pagpantayin DJIMhttp://learnfilipino.org