Seryoso talaga ako sa New Year’s Resolution ko! Lose weight, Quit drinking at higit sa lahat papaniwalaan ko ang sarili ko para mangyari lahat.

Seryoso talaga ako sa New Year's Resolution ko! Lose weight, Quit drinking at higit sa lahat papaniwalaan ko ang sarili ko para mangyari lahat.

Seryoso talaga ako sa New Year’s Resolution ko! Lose weight, Quit drinking at higit sa lahat papaniwalaan ko ang sarili ko para mangyari lahat. – I am serious with my New Year’s Resolution! Lose weight, quit drinking and the most important thing is I should believe in mysef so everything will happen.